Nhưng dự án lớn tiêu biểu sử dụng cửa gỗ công nghiệp chịu nước composite kingwood. Cửa gỗ xanh, đơn vị sản xuất thi công cửa gỗ chịu nước cao cấp tại Hà Nội và các thành phố lớn trong cả nước